Beschermingsbewind met hart voor uw financiƫle welzijn

WELKOM » BEWINDVOERING

BEWINDVOERING VOOR FINANCIELE RUST


Bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind genoemd en is een wettelijke maatregel die helpt om rust en stabiliteit in uw financiële situatie te brengen. Indien u vanwege uw persoonlijke situatie door bijvoorbeeld werkloosheid, ziekte of echtscheiding, tijdelijk of blijvend niet meer goed voor uw geldzaken kunt zorgen dan kan de kantonrechter een bewindvoerder voor u benoemen.

 

De bewindvoerder helpt u uw financiële zaken weer op orde te brengen en werkt met u samen aan de bevordering van zelfredzaamheid. Het vraagt veel vertrouwen in de persoon achter de bewindvoerder want u geeft uw geldzaken uit handen. Daarom is het goed om te weten dat de kantonrechter controleert of de bewindvoerder uw financiële zaken goed beheert.

 

Dit doet Linder-Wijler Bewindvoering onder andere voor u:

Het is begrijpelijk dat u geen makkelijke tijden meemaakt als u niet meer zelfstandig over uw geldzaken kunt beslissen. Daarom is het belangrijk om u goed en duidelijk uit te leggen hoe Linder-Wijler bewindvoering u helpt om samen uw geldzaken weer op orde te krijgen.

 

Het intakegesprek

Tijdens het intakegesprek bespreken we uw financiële situatie en sociale gegevens uitgebreid. Ook wordt er tijdens het intakegesprek uitgelegd wat u verder kunt verwachten van het beschermingsbewind.

         

Het plan van aanpak

Op basis van het intakegesprek wordt er een plan van aanpak voor u opgesteld. Hierin worden alle afspraken schriftelijk vastgelegd over hoe de bewindvoerder uw zaken gaat beheren om uw belangen te behartigen. Indien er sprake is van problematische schulden, wordt er ook een aanvullend plan van aanpak gemaakt.

 

Het beschermingsbewind aanvragen

Nadat alle formulieren zijn ingevuld, wordt het beschermingsbewind aangevraagd bij de kantonrechter. De kantonrechter stuurt dan de uitnodiging voor de zitting waar u samen met uw bewindvoerder heen gaat. De zitting mag ook worden bijgewoond door familieleden en vrienden. De rechter legt op de zitting uit wat beschermingsbewind inhoudt en kan vragen stellen.

 

Het budgetplan

Na de toekenning van het beschermingsbewind door de kantonrechter wordt er een duidelijk budgetplan voor u opgesteld en met u besproken. Ook krijgt u de inloggegevens van het programma OnView zodat u kunt inloggen wanneer u wilt en mee kunt kijken in uw online dossier.

 

De bankrekeningen

Een leefgeldrekening en een beheerrekening worden voor u geopend en uw huidige bankrekeningen worden stop gezet. Uw inkomsten komen binnen op de beheerrekening en uw vaste lasten worden vanuit deze rekening betaald. Uw leefgeld wordt op uw leefgeldrekening overgemaakt. Dit ziet u ook terug in het budgetplan. 

         

Het leefgeld

Uw leefgeld bepaalt uw bewindvoerder in overleg met u, afhankelijk van wat mogelijk is en wat uw wensen zijn. Uw leefgeld wordt op uw leefgeldrekening overgemaakt waarover u beschikt.

 

De post

Uw post komt binnen op kantoor en wordt door de bewindvoerder afgehandeld.

 

De voorzieningen en verzekeringen

Diverse financiële voorzieningen en toeslagen worden voor u aangevraagd, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en bijzondere bijstand en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen indien u daar recht op heeft. Ook sluit uw bewindvoerder verplichte verzekeringen voor u af.

 

De belastingaangifte

Uw bewindvoerder verzorgt uw belastingaangifte.

 

De boedelbeschrijving

Binnen vier maanden na de start van het beschermingsbewind stuurt de bewindvoering uw boedelbeschrijving naar de kantonrechter. Dit is het overzicht van uw bezittingen en schulden bij het begin van het bewind.

 

De jaarlijkse rekening en verantwoording rapportage

Na een jaar beschermingsbewind krijgen u en de kantonrechter de jaarlijkse rekening en verantwoording van Linder-Wijler bewindvoering. Hierin staat aangegeven wat uw inkomen, uitgaven, bezittingen, vorderingen en schulden zijn geweest in het voorafgaande jaar.

 

Het samenwerken aan zelfredzaamheid

Wanneer dit mogelijk is, werken we samen aan uw zelfredzaamheid zodat u op termijn zelfstandig uw financiële administratie beheert.

 

Rechtspraak.nl: ook op de website van de Rechtspraak vindt u uitleg over bewindvoering: www.rechtspraak.nl/onderwerpen/bewind